Behandlings metod i medvind?

Vår vardag har på extremt kort tid ändrats – kommunikationer, normer, arbeten, umgänge, dygnsrytmer, hoten om vår värld, vår mat o.s.v. Vi är med andra ord inte gjorda för att processa det gigantiska informationsflödet som bombarderar oss från alla håll, samt den ”bekväma” livsstilen där vi skall stressa som tättingar för att sen kunna ”njuta” i några timmar.

Även maten och råvarorna har moderniserats och industrialiserats med allt vad det medför av kvalitetsproblem, etiska ställningstaganden om djurhållning etc. Våra biologiska system är däremot fortfarande de samma som på stenåldern. Detta ökar självklart påfrestningen på oss då vår livsstil krockar med våra urgamla gener samt beteenden, och leder till många kroniska tillstånd som utmattningssyndrom, allergier, psykisk ohälsa, missbruk e.t.c.

Det torde vara uppenbart att vi har ändrat vår livsstil och -betingelser de senaste 50 åren långt mera än under människans existens fram till 1960-talet.
Inte heller den vetenskapliga världen och våra samhällssystem förmår att hålla sig uppdaterad med den tekniska utvecklingen.
Det är ett missförstånd att endast den akademiska världen driver den tekniska utvecklingen framåt. Det görs av andra aktörer som hantverkare,  ”uppfinnare”, producenter – människor som t.ex. Nicola Tesla och Håkan Lans. Den förste datamaskinen konstruerades av en tysk ingenjör på 40-taletsom behövde utföra en stor mängd likartade beräkningar vid konstruktion av broar. För att spara tid byggde han en elektronisk” kulram”. Bröderna Wright var cykelreparatörer som drömde om att flyga. Graf Zeppelins dröm om att flyga ett luftskepp fick tummen ner av dåvarande akademiska världen.

Denna behandlingsmetod har främst utvecklats i Tyskland och karakteriseras där som en komplementärmedicinsk behandlingsmetod  som är baserad på Biofysik . Den historiska bakgrunden går långt tillbaka i tiden och har funnits parallellt med medicinska och kirurgiska behandlingsmetoder där de två sistnämnda har monopolstatus inom vården i Sverige i motsats till i stort sett resten av  världen. Som ett kuriosum kan nämnas att begreppet kvacksalvare som används för att nedgöra icke ”medicinska” behandlingsmetoder egentligen kommer från apotekarna som använde ”Quecksilber” (Uttalas kvaeksilber) som konserveringsmedel i sina krämer och salvor. Med andra ord använder man ett giftigt medel med negativ klang för att svärta behandlingsmetoder som inte praktiseras av läkare.
Utvecklingen går dock framåt och trycket från omvärlden sätter sina avtryck även i Sverige där man nu  tittar på den elektriska aspekten av människan – se här info från  Karolinska institutet
För ytterligare info se fliken om artiklar