Om vår verksamhet

Mina patienter har inte fått hjälp inom sjukvården. Oftast blir dom rekommenderade hit av andra som fått hjälp. Med intelligens och teknologi som respekterar gamla kunskaper kan uppnå remarkabla resultat – se fliken för dokumentation.
Vår verklighet idag har på extremt kort tid ändrats. Kommunikationer, normer, arbeten, umgänge, dygnsrytmer, hoten om vår värld, vår mat –  men våra biologiska system är fortfarande de samma som på stenåldern. Detta ökar självklart påfrestningen på oss och leder till många kroniska tillstånd som utmattningssyndrom, allergier, psykisk ohälsa, missbruk etc.
Inte heller den vetenskapliga världen och våra samhällssystem förmår att hålla sig uppdaterad med den tekniska utvecklingen. Det är ett missförstånd att den akademiska världen driver den tekniska utvecklingen framåt. Det gör andra aktörer som “uppfinnare”, producenter och vanliga människor. T.ex. konstruerades den förste datamaskinen av en tysk ingenjör som behövde utföra en stor mängd likartade beräkningar vid konstruktion av broar. För att spara tid byggde han en elektronisk” kulram”. Bröderna Wright var cykelreparatörer som drömde om att flyga. Graf Zeppelins dröm om att flyga ett luftskepp fick tummen ner av dåvarande akademiska världen, men blev finansierad av privata investerare.