Välkommen

Allergisk eller ”bara” överkänslig?

Inga sprutor eller stick. Smärtfritt, inga biverkningar. Bicom BioResonansTerapi av allergier, inflamatoriska och övriga kroniska tillstånd.

Metoden är inspirerad av grundprinciperna i den Kinesiska akupunkturen men baserad på  fysik. Läran om snittstället mellan liv och materia kallas BioFysik (länken går till danska Wikipedia. Niels Bohr Institutet i Köpenhamn var första universitet i Skandinavien som öppnade för denna forskningsgren). Den bakomliggande teorin är att den fysiska kroppen även har ett styrsystem av elektrisk karaktär som går att påverka på olika sätt – t.ex. genom resonans på olika frekvenser. Metoden härrör främst från Tyskland och har spritt sig till resten av världen sen slutet av 1970’talet. Terapin anses vara effektiv mot allergier, överkänsligheter och kroniska tillstånd och ingår i många sjukförsäkringars behandlingsutbud i stort sett hela Europa. Endast medicinsk behandling anses i Sverige vara verksam, och har du inte fått hjälp kan du ju pröva …